सूचना प्रविधि अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धमा ।