वार्ड नं ७ अन्तर्गतका जन प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको विवरणः