वार्ड नं ४ अन्तर्गतका जन प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको विवरणः

वडा अध्यक्ष
९८४२७४३९१२
महिला सदस्य
९८१६९८५३१२
वडा सदस्य
९८४२७४३९१२
सहायक स्तर पाँचौ/ वडा सचिव
९८४२९४६६०६
अ.सब ईन्जिनियर
९८६२७५३३१८
कार्यालय सहयोगी
९८४२६४२४८३