शान्ता (मादेन) राई

Phone: 
९८६१६२१२६७
Photo: 
Weight: 
2