वार्ड नं ३ अन्तर्गतका जन प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको विवरणः