चासोक तङ्नाम २०८० को पावन अवसरमा मिति २०८० पौष ११ गते नगरपालिका तथा सबै वडा , शैक्षिक, र स्वास्थ कार्यालयहरु बन्द रहनेछ |

चासोक तङ्नाम २०८० को पावन अवसरमा मिति २०८० पौष ११ गते नगरपालिका तथा सबै वडा कार्यालयहरु एवं शैक्षिक, र स्वास्थ कार्यालयहरु बन्द रहेनेछ |