सार्वजनिक सुनुवाइको लागि Exit Poll फारम भर्ने क्रममा